Hlavná navigácia
Navigácia

DECORK

DEKORATÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZALOŽENÁ NA KORKU, KTORÁ SA POUŽÍVA NA STENY A PODLAHY.

Inovatívna korková povrchová úprava fasád, stien interiéru, podlahy, terasy, strechy a iné. Jedná sa o veľmi elastiský materiál, ktorý zabraňuje vzniku trhlín a má veľmi dobre plniace schopnosti. Produkt je možné aplikovať striekaním alebo nanášaním murárskym hoblom. Dekoratívna povrchová úprava z korkových a vodných živíc (zrnitosť 0 - 1 mm) na dekoráciu podláh, stien (fasád) a stropov. Povlak má všetky výhody korku: priedušnosť, tepelná izolácia, odolnosť voči poveternostným vplyvom, trvanlivosť a je protipožiarny. Je možné vytvoriť nekonečné estetické efekty, ktoré môžu mať rôzne textúry.

CENA s DPH na 1 m² - 13,61 € (balenie 18 kg, prírodný korok)

CENA s DPH za 1 kg - 16,00 € (toner balenie 2 kg, Biela 4,5 kg)

(cena je počítaná na dva nástreky na m²)

  

VÝHODY:
• Vhodné pre vytváranie dekoratívnych efektov.
• Priedušný a vodoodpudivý.
• Vynikajúci estetický efekt.
• Rýchla a jednoduchá aplikácia.
• Akreditácia LEED a označenie CE.

 

VÝŤAŽNOSŤ:
0,8 - 1,0 kg / m2 vo dvoch vrstvách.

FARBA:
Podľa farebného vzorkovníka

FARBApodľa farebného vzorkovníka

 

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Pasta
Komponenty: Jednosložková
Elasticita: 60%.
Schopnosť preklenutia trhlín: 2,5 mm.
Test odolnosti proti poveternostným vplyvom: 1680 hodín bez zjavných zmien.
Tepelná vodivosť: 0,086 W / mK.

OBLASTI POUŽITIA:

Produkt určený pre omietanie a dekoráciu vnútorných aj vonkajších stien, stropov a podláh. Decork vykazuje vynikajúca schopnosť priľnavosti na akýkoľvek typ povrchu a z tohto dôvodu, so správnym základným náterom, sa môže používať na rôzne podklady: kov, sadrová omietka, cementové povrchy a dlažbu. Je vhodný pre interiéry aj exteriéry.

 

BALENIE:
18 kg plastové vedro + 2 kg farby.
Paleta: 32 vedier (576 kg) + 32 ks farieb (64 kg).
Farba UB1
18 kg plastové vedro + 4,5 kg farby.
Paleta: 32 vedier (576 kg) + 32 ks farieb (144 kg).

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnych nádobách dokonale uzavretých, v dobre vetraných priestoroch, mimo slnečného svetla, vody a mrazu, pri teplotách medzi + 5 ° C a + 35 ° C.
Doba skladovania: 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a dostatočne odolný. Povrch musí byť dokonale vyrovnaný, dôkladne očistený, suchý, bez olejov, tukov, drobivých a nekonzistentných častí alebo iných materiálov, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť produktu.
V prípadoch, ak sú na povrchu hrudky, kompletne ich odstániť škrabkou, aby ste získali hladký podklad, prípadne obnovili poškodené alebo degradované časti vhodnou maltou. V prípade hydročistenia ( čistenia podkladu vodou ) čakajte na úplné vyschnutie podkladu.
Potencionálna vlhkosť podkladu alebo para, ktorá vzniká v dôsledku slnečného žiarenia, môže mať vplyv na priľnavosť aplikovaného produktu.
Na horizontálnych vodorovných plochách zabezpečte vhodný priestor pre umožnenie stekania vody. Dekork sa priľne na rôzne typy podkladov  bez nutnosti použitia základových náterov, avšak je vhodné vykonať predbežný test na overenie priľnavosti a možnú potrebu použiť základný náter ( penetračný náter ).

Omietky radu Diathonite alebo nové omietky

Uistite sa, že podklad  je dobre vytvrdený a vyrovnaný tak , aby bol čo najviac hladký. Inak aplikujte jednu vrstvu vyhladzovacieho materiálu Decork .Na podklad použite špecifický fixačný prípravok D20 (viď technický list) tak na náterových hmotách, ako aj priamo na omietky.

Staré omietky
Uistite sa, že omietka je kompaktná a dobre priľnavá k podkladu, inak zabezpečte jej čiastočné alebo úplné odstránenie a opätovné opravenie.
V prípade maľovaných omietok, vzhľadom na širokú paletu farieb dostupných na trhu, je vhodné vykonať test priľnavosti na kontrolu vhodnosti aplikácie alebo nutnosti použitia základného náteru D20 (viď produkt).
Pri hrubých omietkach možno Decork použiť priamo. V  prípade prašných podkladov použiť fixačný prípravok D20.

Sadrokartónová doska
U sadrokartónových povrchov sa uistiť, že sú spoje uzavreté a vyhladené a potom aplikujte fixačný prostriedok D20.

 

Betón
V prípade novovytvoreného cementového podkladu musí byť tento podklad dostatočne vytvrdnutý. V prípade prasklín, otvorov alebo nepravidelných plôch je treba ich opraviť vhodnou cementovou maltou. Pre lepšiu priľnavosť na hladkom a nie vlhkom betóne sa odporúča ho vyhladiť, vyčistiť a potom aplikovať Grip Primer (viď produkt). Na ošetrenie vyčnievajúcej armatúry ( železných tyčí ) je potrebné použiť ANTICORROSIVE 2K (viď produkt).
Na vlhkých podkladoch používajte Vapostop (viď produkt) ako základný náter, aby ste predišli tvorbe "pľuzgierov "(vydutia) alebo oddelovania.
Ak je podklad ovplyvnený vzlínajúcou vlhkosťou, je nevyhnutné použiť WAT-stop (pozri produkt). Materiál   WAT-stop je môže  tiež použiť na vyplnenie malých prasklín alebo trhlín.
Na surový betón použite základný náter VAPOSTOP.

Podlaha s dlaždicami
Uistite sa, že dlaždice sú dobre prilepené k podkladu, inak ich odstráňte a obnovte ich vhodnou cementovou maltou.
Povrch z dlaždíc nesmie vykazovať stopy uvoľňujúcich látok, ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie atď.
Po starostlivo očistenom podklade musí byť povrch ošetrený podkladovým náterom Grim Primer.
Ak chcete vyplniť spoje medzi dlaždicami a vytvoriť dokonale vyrovnaný povrch, naneste produkt Vaposhield nanášaný ručne pomocou oceľovej alebo pogumovanej murárskej stierky v dvoch vrstvách. Vaposhield by sa mal používať aj vtedy, ak je podklad vlhký alebo je ovplyvnený stúpajúcou vlhkosťou.
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dlaždíc na trhu je vhodné vykonať test na overenie perfektnej priľnavosti systému.

Drevo
Dôkladne vyčistite povrch odstránením prachu, voľných častí a odlupujúcich sa častí. Drevo musí byť úplne suché, dobre spojené a rozmerovo stabilné.
Pred aplikáciou Decork ošetrite drevené povrchy pomocou základného náteru  Grip Primer.

Kov
Dôkladne očistite povrch odstranením všetkých nečistôt a prípadne lakov, ktoré dobre nepriľnuli k povrchu. Pred aplikáciou Decork, aplikujte základný náter Grim Primer. V prípade hrdze ošetriť pred nanášaním Grip Primer pomocou prostriedku Rust Converter (viď produkt). Pokiaľ je kovový podklad nalakovaný, odporúča sa vykonať test pre overenie priľnavosti systému.

Hladké povrchy
Na obzvlášť hladkých a nesavých povrchoch používajte špeciálny základný náter Grip Primer.
Pri podkladoch, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, kontaktujte prosím našu spoločnosť.


Ošetrovanie spojov

Akékoľvek spojenia, ktoré sa nachádzajú na podklade (spoje medzi betónovými alebo inými materiálovými doskami, dilatačnými škárami, kontrolnými škárami alebo izolačnými spojmi) sa musia pred aplikáciou Decorku ošetriť polyuretánovým tmelom Diaseal Strong (pozri produkt).
Pomocou silného tmelu Diaseal Strong sa budú ošetrovať aj spoje  s dverami a oknami.

MIEŠANIE:
Produkt vždy premiešajte pred aplikáciou s miešadlom so špirálovým zakončením, až kým sa nedosiahne homogénna zmes.
• Úplne vyprázdnite obsah vrecka do vedra a pridajte farbu nalievaním celého obsahu balenia.
• Zmes miešajte minimálne 2 alebo 3 minúty, kým sa nedosiahne rovnomerne zafarbená zmes.
• Výrobok je pripravený na použitie a vo všeobecnosti by sa nemal riediť. V extrémne horúcich klimatických podmienkach je možné pridať:
- pri ručných aplikáciách maximálne 5% vody (0,9 l vody na balenie po 18 kg).
- Pri aplikáciách s nástrekom pištole, max. 10% vody (1,8 l na balenie po 18 kg).
• Odporúča sa riediť výrobok vždy rovnakým spôsobom, aby sa zabránilo zmenám farieb.
• Zmes znova premiešajte.
Do zmesi nikdy nepridávajte cudzie komponenty

APLIKÁCIA:
Ručná aplikácia
1. Počkajte na úplné vysušenie použitého základného náteru.
2. Naneste prvú vrstvu Decork v hrúbke 1 mm murárskou stierkou so zaoblenými okrajmi. Prvá vrstva môže byť použitá ako vyhladzujúca zmes na vyrovnanie povrchu. V prípade dažďa na Decork, ktorý nie je dokonale suchý, starostlivo skontrolujte vhodnosť na následné pokrytie.
3. Po úplnom vysušení prvej vrstvy (približne 10 hodín pri 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti) naneste druhú tenkú vrstvu produktu na dokončenie. Druhú vrstvu nenanášajte príliš veľa. Pre lepší výsledok a homogénnejší povrch sa odporúča náter nanášať do kríža.                                                                                                                                                                                                       4. Čo najskôr po aplikácii uhladiť plastovou murárskou stierkou so 45° zaoblenými hranami.                                                                                                                             5. Čas aplikácie : cca 80/110 m² za deň.              

Aplikácia s násypnou pištoľou DS-Spray Gun
1. Počkajte na úplné vysušenie použitého základného náteru.
2. Násypková pištol musí mať:
- minimálny tlak kompresora 5,0 barov;
- priemer trysky 8,0 mm.
3. Aplikujte prvú vrstvu Decork na pokrytie celého povrchu. V prípade dažďa na Decork, ktorý nie je dokonale suchý, starostlivo skontrolujte vhodnosť na následné pokrytie.
3. Keď je prvá vrstva úplne suchá (približne 10 hodín pri 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti), naneste druhú vrstvu Decork, kým sa podklad úplne nezakryje. Pre lepší výsledok a homogénnejší povlak sa odporúča striekanie do kríža.
4. Nevyhladzovať.
5. Čas aplikácie: cca 200/250 m2 denne.
Decork je možné použiť aj s postrekovacím zariadením DS-5500, priemerom trysky 4,00 mm, tlakovou úrovňou 4 (4,0 atm); v tomto prípade sa čas aplikácie pohybuje medzi 700 a 800 m2 denne.            

Na konci aplikácie druhého náteru, pre získanie hladkého povrchu sa môže povrchová úprava Decorku zbrúsiť (obrúsiť) a potom ochrániť pomocou  Aquafloor Eco (pozri produkt).
Pri podlahových aplikáciách musí byť dekoračná povrchová úprava Decork vždy chránená náterom Aquafloor  Eco.
Na dosiahnutie dekoratívnych efektov je potrebné dekoračné povrchové úpravy aplikovať spoločne s výrobkom Decorkoat (viď produkt) a musí sa prebrúsiť ( obrúsiť ). Nakoniec musí byť povrch ošetrený pomocou Aquafloor Eco.      

DOBA SCHNUTIA:

Pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti 50% sa produkt vysuší za približne 10 hodín.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou prostredia, teplotou a môžu sa značne meniť.
• Chraňte Decork počas sušenia pred dažďom, mrazom, priamym slnečným žiarením a vetrom najmenej 2 hodiny pri teplote 23 ° C.
• Ak sa aplikuje v množstvách vyšších, než je očakávané, môže sa výrazne zvýšiť doba sušenia.

UPOZORNENIE:

 • Nespracovávať pri okolitej teplote alebo pri  teplote podkladu nižšej ako + 5 ° C a vyššej ako + 35 ° C.
  • Počas letnej sezóny aplikovať prípravok v chladnejších hodinách dňa, mimo dosahu slnečných lúčov.
  • Nepoužívať pri bezprostrednom ohrození mrazom, v prípade silnej hmly alebo relatívnej vlhkosti vyššej ako 70%.
  • Nanášať výrobok na úplne suchý povrch.
  • Pred kompletným vyschnutím chrániť výrobok pred silným dažďom.
  • Pred aplikáciou výrobku sa odporúča zakryť každý prvok, ktorý nebude pokrytý Decorkom.
  • Skladujte nepoužitý výrobok v originálnom obale

ČISTENIE:

Použité nástroje po skončení okamžite umyť dôkladne  vodou.
Ak je výrobok úplne suchý, pre čistenie sa odporúča používať neutrálne a neagresívne čistiace prostriedky. Vybrať najvhodnejšiu metódu čistenia (huba, kefa alebo stroj na vysokotlakové čistenie vodou) podľa typu nečistoty.

BEZPEČNOSŤ:

Pri manipulácii vždy používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať pokyny, uvedené v liste bezpečnostných údajov.

Korkové fasády sú odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom iných látok, ktoré majú tendenciu poškodiť povrchovú úpravu stien . Navyše majú protipožiarne vlastnosti / klasifikované ako trieda M1/.

VÝHODY :

- Tepelná izolácia (korok je najlepší prírodný tepelný izolátor)

- Zvuková izolácia ( redukcia šumu až o 18 decibelov )

- Pružnosť ( elastickosť ) až 60 %

- Energeticky úsporný

- Akustická izolácia pre stredné frekvencie

- Odolnosť proti vode na 100% a bez kapilárnej činnosti

- Odstránenie tepelných mostov

- Anti kondenzácie (eliminuje "studené miesto" v neizolovanom povrchu)

- Priedušný na 80%

- Odolný voči slanej vode pri ponorení do nej (nie nepretržite).

- Dekoratívny a estetický.

- Široká škála dekorov.

- Cenovo výhodnejší ako klasická ťahaná fasáda

- Bezúdržbový

- Odolný a 100% ekologický

- Ľahký v suchom stave

- Protipožiarny, klasifikovaný ako trieda 1 (M1) a RF v 55. minúte, samohasiaci od prírody.

- Možnosť aplikácie na takmer každý povrch (betón, kov, drevo, PVC, polystyrén, omietky atď.) 

- Anti liadok (najmä to platí v blízkosti morskej lokality alebo agresívnom prostredí)  

      

                                                     

 

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumentyPotrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika