Hlavná navigácia
Navigácia

ACRIFLEX X-Pro

JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA S VYSOKOU ELASTICITOU AŽ DO TEPLOTY -25°C. VYSOKO ODOLNÁ VOČI VODE.

Tekutá hydroizolácia  pripravená na použitie, vyrobená z elastomérových živíc a vlákien s vysokým elastickým modulom, vysoko odolná voči stagnácii vody a poveternostným vplyvom. Môže sa aplikovať pomocou valčeka a je flexibilá aj pri nízkych teplotách. Acriflex X-Pro je k dispozícii v rôznych farbách, odoláva poveternostným vplyvom, UV žiareniu, môže byť ponechaná bez akéhokoľvek povrchu a je pochôdzná. Vytvára nepretržitú hydroizoláciu dokonca aj pod dlažbou.

CENA s DPH za 1 kg - 7,76 € (pri odbere 5 kg)

                      za 1 kg - 6,78 € (pri odbere 20 kg)

 

VÝHODY:
• Špeciálna formulácia, ktorá je schopná poskytnúť  výroboku vysokú odolnosť voči stagnácii vody a vysoký modul pružnosti.
• Zosilnená vláknami, nevyžaduje vystuženie výstuhou.
• Možnosť ponechaná bez akéhokoľvek povrchu a je pochôdzná.
• Dlaždice je možné prilepiť priamo na Acriflex X-Pro.
• Flexibilná pri nízkych teplotách.
• Odolnosť proti preklenutniu trhlín.
• Umožňuje vodotesnosť pri nízkej hrúbke.
• Vytvára spojitú vrstvu bez spojov a vyhovuje aj zložitým nosným konštrukciám.
• Pripravené na použitie, jednoduché a rýchle použitie.
• Odoláva UV žiareniu, poveternostným vplyvom a prímorskému a priemyselnému prostrediu.
• Produkt bez rozpúšťadiel.

OBLASTI POUŽITIA:
Acriflex X-Pro je vhodný na hydroizoláciu betónových plochých alebo šikmých striech, strešných konštrukcií, terás, balkónov, lemov, ríms, odkvapov, komínov, základových stien, stien, vláknitových cementových dosiek, vnútorných priestorov ako sú kúpeľne, sprchové kúty atď. Výrobok je tiež vhodný na vodotesnosť a obnovu hladkých asfaltových membrán alebo stenových membrán v kombinácii s náterom Eposint alebo SBS-bond (pozri produkt) vo vzťahu k podmienkam samotnej membrány.
Acriflex X-Pro sa môže aplikovať na existujúce podlahy alebo na kovové povrchy v kombinácii s Grip Primerom (pozri produkt).
Acriflex X-Pro je vhodný aj na hydroizoláciu drevených povrchov.
Po vyschnutí sa dlaždice môžu lepiť priamo na Arciflex X-Pro s vhodným lepidlom na vonkajšie použitie.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Kvapalina
Komponenty: Jednosložková

FARBA:
Biela, šedá a červená.

 

       Biela             Šedá         Červená

VÝŤAŽNOSŤ:
2,0 kg / m2 v 2 vrstvách.

BALENIE:
5 kg alebo 20 kg plastové vedro.
Paleta: - 5 kg vedro - 20 krabíc - 4 vedrá každý - (400 kg).
- 20 kg plastové vedro - 48 vedier (960 kg).

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnych nádobách dobre uzavretých, na dobre vetraných miestach, mimo dosahu slnečného žiarenia, mrazu a vody pri teplotách medzi +5 ° C a + 35 ° C. Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdený a dostatočne odolný. Povrch musí byť dôkladne čistý, suchý, bez olejov, tukov, zvyškov alebo oddeľujúcich časti alebo iných materiálov, ktoré môžu ohroziť priľnavosť produktu.
Ak je podklad celý rozdrvený, úplne ho zoškrabte, kým sa nedosiahne pevný podklad a obnovte poškodené časti alebo poškodené plochy vhodnou maltou.
Potenciálna vlhkosť a výpary spôsobené ožiarením môžu ohroziť priľnavosť použitých výrobkov.
V prípade hydročistenia čakajte na úplné vyschnutie podkladu.

Betón
V prípade nového realizovaného cementového podkladu musí byť toto dostatočne vytvrdnutý.
Pri výskyte lézií, dier alebo nepravidelných zón ich obnovte vhodnou cementovou maltou.
Pre lepšiu priľnavosť na hladký a nie vlhký betón je možné použiť Grip Primer (viď produkt).
Na vlhkom podklade sa odporúča použiť Vapostop (pozri produkt) ako základný náter, aby sa predišlo pľuzgierom alebo odlupovaniu.
Ak je podklad vystavený zvyšujúcej sa vlhkosti, je potrebné použiť WAT-stop (pozri produkt). WAT-stop môže byť tiež použitý na vyplnenie malých trhlín. Na nerovnom betóne použite základný náter Vapostop.

 

Hladké alebo obložené (dlaždené) povrchy
Uistite sa, že dlaždice sú dobre pripevnené k podkladu, inak ich odstráňte a obnovte ich vhodnou cementovou maltou. Povrchy z dlaždíc nesmú obsahovať stopy oddeľujúcich látok, ako sú tuky, oleje, chemické látky atď.
Opatrne očistite podklad a povrch ošetrite Grip Primer (pozri produkt).
Na vyplnenie spojov medzi dlaždicami a na vytvorenie dokonale vyrovnanej plochy použite WAT-stop (pozri produkt). WAT-stop musí byť použitý aj vtedy, keď je podklad vlhký alebo je podklad ovplyvnený stúpajúcou vlhkosťou.
Podľa širokej škály dlaždíc, ktoré sa predávajú na trhu, odporúča sa vykonať test na overenie dokonalého priľnutia systému.

Asfaltová alebo stenová membrána
Overte, či membrána bola aplikovaná najmenej šesť mesiacov, aby sa zabránilo uvoľňovaniu oleja.
Uistite sa, že sú prekrytia dobre pripevnené. V prípade odpojenia ich znovu zvárajte horúcimi systémami.
Obnovte potenciálne otvory alebo rezy, ak sú prítomné.
Opatrne očistite membránu odstránením potenciálnych lakov alebo ochranných vrstiev, ktoré nie sú dobre pripevnené.
Zvážte inštaláciu vhodných vetracích komínov umiestnených podľa vlhkosti podkladu. Toto opatrenie je nevyhnutné v prípade vysoko absorpčných podkladov, ktoré udržiavajú vlhkosť, ako sú napr. odľahčené potery s polystyrénom alebo expandovanou hlinkou.
Membrány, ktoré sú opotrebované alebo natreté lakmi, a ktoré sú dobre pripevnené k podkladu, musia byť ošetrené základným náterom Eposint (pozri produkt).
Vo všetkých ostatných prípadoch použite základný náter SBS- bond (pozri produkt).
V prípade poškodenej membrány ho oplášte sendvičovým systémom (Acriflex X-Pro + Polites T.N.T. + Acriflex X-Pro) po ošetrení povrchu základným náterom (penetračným náterom).
Sendvičový systém musí byť použitý pri prekrývaní alebo v miestach, kde je membrána viac namáhaná.

Murivo
V prípade potreby vyčistite povrch kefovaním. Skontrolujte stav muriva; opravte poškodené alebo nie dobre pripevnené tehly alebo kamene. Na podkladoch, ktoré sa musia opraviť, použite výplňovú maltu.

Kov
Dôkladne vyčistite povrch odstránením nečistôt a potenciálnych lakov, ktoré nie sú dobre pripevnené.
Pred nanášaním Acriflex X-Pro ošetrite kovové povrchy s Grip Primer (pozri produkt).
V prípade hrdze, pred nanášaním Grip Primer, ošetrite povrch Rust Converter (pozri produkt).
Ak je kovový povrch natretý, odporúča sa vykonať test na overenie dokonalého priľnutia systému.

Drevo
Opatrne povrch vyčistite odstránením prachu, drobivých a oddeliteľných častí. Drevo musí byť úplne suché, dobre odolné a stabilné.
Na neupravených povrchoch dreva je možné aplikovať priamo Acriflex X-Pro.
Vo všetkých ostatných prípadoch vykonajte predbežný test na overenie adhézie.
Na drevených povrchoch, doskách alebo na podkladoch s mnohými spojmi vystužte systém Acriflex X-Pro so sendvičovým systémom (Acriflex X-Pro + Polite TNT + Acriflex X-Pro).
Pre podklad, ktorý nie je uvedený, kontaktujte našu spoločnosť.

Ošetrenie spojov
Pred nanášaním hydroizolačného prípravku Acriflex X-Pro je potrebné ošetriť dilatačné, riadiace alebo izolačné spoje.
Spoje musia byť vyplnené polyuretánovým tesniacim materiálom Diaseal Strong (viď produkt). V rohu od podlahy k stene sa vytvorí obvodový plášť s rovnakým produktom Diaseal Strong. Po úplnom vysušení tesniacého materiálu musia byť spojovacie body ( armatúry)vodotesné pomocou pásky Safety Roll (pozri produkt), impregnované Acriflex X-Pro, aplikované štetcom, ktorý vytvára efekt vane. Pomocou tmelu Diaseal Strong ošetrite aj spoje s kontaktom s dverami alebo oknami.

 

MIEŠANIE:
Acriflex X-Pro je pripravený na použitie; pred aplikáciou sa odporúča zmiešať, aby bol výrobok homogénny. V extrémne horúcich klimatických podmienkach je možné pridať 5% čistej vody a premiešať.
Nikdy nepridajte do produktu žiadne ďalšie látky.

APLIKÁCIA:
1. Počkajte na úplné vysušenie použitého základného náteru (penetrácie) a naneste prvú vrstvu Acriflex X-Pro valčekom, hladkou oceľovou stierkou, gumovou špachtľou, vodnou stierkou, rozprašovacím strojom alebo štetcom.
2. Keď je prvá vrstva suchá, naneste druhú vrstvu prípravku na kríž, úplným pokrýtím povrchu. Naneste ďalšie vrstvy, až kým nedosiahnete očakávaný výťažok a minimálnu celkovú hrúbku 1,7 mm. V prípade dažďa nad nie úplne suchým produktom starostlivo skontrolujte vhodnosť ďalšieho pokrytia.
3. Ak je Acriflex X-Pro suchý, môže byť ponechaný bez obloženia alebo môže byť obložený lepidlom na Acriflex X-Pro s cementovým lepidlom C2 alebo vyššou triedou so zlepšenou výkonnosťou. Pred nanášaním dlaždíc počkajte asi 48 hodín (pri 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti).

 

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti sa produkt vysuší približne za 4 hodiny.
• Čas sušenia je ovplyvnený teplotou a relatívnou vlhkosťou prostredia a môže sa výrazne zmeniť.
• Ak sa aplikuje vo väčšej hrúbke, ako je očakávaná, môže sa výrazne zvýšiť doba sušenia.
• Po vysušení môže byť prístroj Acriflex X-Pro ponechaný bez obloženia, môže byť potiahnutý dlaždicami alebo jeho povrch môže byť protišmykový - pokrytý vrstvou Floorgum Paint (viď produkt).

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte pri teplote okolia alebo pri teplote podkladu nižšej ako + 5 ° C a vyššej ako + 35 ° C.
• Počas letnej sezóny aplikujte výrobok v chladnejších hodinách dňa, mimo slnečného svetla.
• Neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu v podmienkach silnej hmly alebo v prípade, že je úroveň relatívnej vlhkosti vyššia ako 70%.
• Chráňte produkt pred dažďom až do úplného vyschnutia.
• Je veľmi dôležité, aby sa v pravidelných intervaloch vytvárali vhodné dilatačné škáry na poter.
• Pred aplikáciou produktu sa odporúča pokryť každý prvok, ktorý nebude potiahnutý.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.sk
Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika