Hlavná navigácia
Navigácia

Diathonite Massetto

TEPELNÝ, PRIEDUŠNÝ A ODĽAHČENÝ POTER.

VYRADENÝ Z VÝROBY!

Vláknom zosilnený poter s korkom (hrúbka 0-3 mm), hlinkou, kremeliny a hydraulický pojivom. Prirodzená zmes pripravená na použitie je ideálna na prípravu ľahkých hotových stierok, na izoláciu vetraných podláh, podláh a striech.
Vďaka odľahčeniu, umožňuje tepelne izolovať bez zaťaženia hmotnosťou existujúcich základových dosiek a konštrukcií.
Diathonite Massetto sa môže používať v interiéri a exteriéri, pri novostavbách aj pri rekonštrukcií.

CENA s DPH za 1 kg - 1,56 € (balenie 25 kg)

 

VÝHODY
• Izoluje od chladu a tepla.
• Veľmi priedušná.
• Trieda reakcie na oheň A1.
• Odľahčený produkt, ideálny na renováciu.
• Pripravené na použitie.
• Vystužený vláknami.
• Vnútorné aj vonkajšie použitie.
• Vhodné na zakrytie rozvodov.

OBLASTI POUŽITIA:
Poter je pripravený na použitie pre interiéry a exteriéry. Vhodné pre výstavbu tepelných poterov pre rezidenčné, verejné budovy, hotely, konferenčné miestnosti a všetky prostredia, ktoré je potrebné izolovať od miestností nižšie.
Môže byť použitý ako na existujúcich podlahách, tak aj na nových budovách.
Systém Diafon + Diathonite Massetto umožňuje podlahu izolovať proti hluku pri chôdzi a vibráciám.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Prášok
Komponenty: Jednokomponentné
Tepelná vodivosť: 0,060 W / mK.
Zníženie hluku pri náraze systému Diafon + Diathonite Massetto (hrúbka 5,0 cm): ΔLw = 22 dB.
Impaktný izolačný index (Diathonite Massetto 5,0 cm + Diafon + latero-cementová podlaha): nw = 58 dB.
Priedušnosť: μ = 4.
Hmotnosť práškového materiálu: 600 (± 10%) kg / m3.
Hmotnosť kaleného materiálu: 800 (± 10%) kg / m3.
Pevnosť v tlaku> 5,0 N / mm2.
Požiarna odolnosť: trieda A1.

VÝDATNOSŤ:
6,0 kg / m2 (± 5%) na cm hrúbky.

FARBA:
Šedá.

BALENIE:
25 kg papierové vrecia. Palety: 50 vriec (1250 kg).

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnom obale dokonale uzavretý, v dobre vetraných priestoroch, primerane chránený pred slnkom, vodou, mrazom a udržiavaný pri teplotách nad +5 ° C. Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdený a vybavený dostatočnou pevnosťou. Povrch musí byť starostlivo očistený, dobre osadený, bez voľných a nekonzistentných častí.
V prítomnosti rozvodov tieto ochráňte rovnakým povrchom.

Podklad - cement
Aplikácia sa môže uskutočniť priamo bez použitia primeru (penetračného náteru).
V prítomnosti priehlbín alebo dier na podklade zabezpečte obnovu vhodnou maltou.

Drevo a železo
Tieto typy nosičov podliehajú výraznej rozťažnosti a pohybu, takže bude potrebné použiť elektrozváranú pozinkovanú kovovú sieť (pletivo) a základný náter Aquabond (viď produkt).

Panely
Pri práci dbajte na to, aby boli panely dobre spojené a dokonale ukotvené k podkladu. Potom pokračujte priamo s aplikáciou Diathonite Massetto. Aj v tomto prípade je potrebné použiť elektricky zváranú pozinkovanú kovovú sieť.
Pri podkladoch, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, kontaktujte našu spoločnosť.

MIEŠANIE:
V závislosti od stupňa nasiakavosti podkladu a okolitých podmienok sa odporúča dávkovať správne množstvo vody potrebné na dosiahnutie správnej priľnavosti. Množstvo uvedenej vody je orientačné. Produkt sa musí miešať v miešačke na cement s pridaním vody 11 l (trieda S1) - 12,5 l (trieda S2)  pre každé vrecko Diathonite Massetto (25 kg). Zmes sa mieša asi 4 až 5 minút. Je nevyhnutné, aby nedošlo k prekročeniu uvedených časov a aby sa výrobok nemiešal ručne.
Nikdy nepridávajte nemrznúce, cementové alebo iné výrobky.

APLIKÁCIA:
1. Základom je mokrý podklad, najmä počas leta, na poter vystavený slnku.
2. Pripravte stavenisko a umiestnite referenčné pásy do dreva alebo iného materiálu, aby ste získali požadované hrúbky.
3. Odporúčame umiestniť pásy vo vzdialenosti maximálne 2,5 metra od seba.
4. Skontrolujte vyrovnanie pásov s úrovňou.
5. Naneste vrstvu Diathonite Massetto, ktorá vyplní oblasť medzi pásmi.
6. Potiahnite poter hoblom po vodiacích pásoch, čím sa hladko a nepretržite poter urovná. Doporučujeme , aby ste  plastovým hladidlom alebo iným materiálom prešli po povrchu na vytvorenie hladkej a kompaktnej plochy.
7. Maximálna hrúbka dosiahnutá pri jednej vrstve je 5/6 cm. Pri vyšších hrúbkach naneste Diathonite Massetto v niekoľkých vrstvách.
8. Keď sa poter urobí, bude potrebné natiahnuť na poter pozinkovanú kovovú sieťovinu (pletivo). Minimálna hrúbka poteru na rozvodoch musí byť minimálne 3 cm a sieť musí byť umiestnená bezprostredne nad rozvody.
Hrúbka a zosilnenie poteru sa musí stanoviť podľa očakávaných zaťažení.
9. Zabezpečte dostatočné potrubie pre rozvody.
10. Na aplikáciu na drevené, oceľové alebo panelové podklady je potrebné použiť elektricky zváranú pozinkovanú kovovú sieť (pletivo) bez ohľadu na hrúbku použitého poteru.
Výrobok neaplikujte strojovým čerpadlom na poter.

 

 

APLIKÁCIA v spojení s odhlučňovacou podložkou Diafon
1. Roztiahnite fólie Diafon cez povrch, ktorý má byť pokrytý syntetickou fóliou smerujúcou nahor.
2. Spojte konce, ktoré sa prekrývajú o 10 cm, aby sa vytvorila nepretržitá zvukotesná vrstva.
3. Pri prekrývaní  sa musí zohľadniť smer pokládky poteru, aby sa zabránilo otvoreniu spojených koncov. Povrch musí byť úplne pokrytý.
4. Odhlučňovacia podložka Diafon sa môže položiť priamo na konštrukčnú dosku alebo na poter s rozvodmi pred aplikáciou Diathonite Massetto.
5. Podložka Diafon musí byť otočená pozdĺž stien, aby sa predišlo vytváraniu akustických mostov medzi podlahou a inými konštrukciami budovy. Výška fólie musí byť väčšia ako výška hotovej podlahy, uhol fólie musí byť 90 °, nemal by byť zaoblovaný, aby sa zabránilo vytváraniu dutín medzi Diafonom a poterom.
6. Pri dobrej izolácii proti hluku zamedzíme Diathonite s minimálnou hrúbkou 5 cm, ako je uvedené v odseku Aplikácia.
8. Uložte podlahu keramickými, mramorovými alebo parketovými prvkami.
9. Otočte podložku Diafon tesne nad spevneným povrchom.
10. Položte lištu a dbajte na to, aby ste ju nespojili s podlahou a nechajte ju zdvihnutú od podlahy približne o 2 mm. V prípade potreby môže byť spoj medzi podlahou a lištou vždy uzavretý pružným materiálom, aby sa zabránilo akustickým mostíkom.

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti 50% sa produkt úplne vyschne za 28 dní, ak sa aplikuje s hrúbkou 5 cm.
• Počítajte asi 7 - 10 dní viac za každý centimeter hrúbky v závislosti od podmienok prostredia.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
• Chráňte poter počas dozrievania pred zamrznutím, priamym slnečným žiarením a vetrom, aby ste predišli vzniku trhlín.
• V situáciách s vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením alebo silným vetraním je potrebné namočiť poter aj 2/3 denne po dobu 2/3 dní po aplikácii.
• Na konci aplikácie, aby nedošlo k poškodeniu pred aplikáciou podlahy, nesmie byť poter vystavený prevádzke pre chodcov alebo zaťaženiu.
• Pred položením podlahy dbajte na to, aby poter dokončil hygrometrické zmršťovanie, aby sa zabránilo vzniku prasklín.
• Diathonit Massetto je prispôsobený na priame pokládanie  keramickými, terakotovými a kameninovými povrchmi.
• Po najmenej 28 dní sa poter môže potiahnuť lepidlom.
Ak je poter príliš hrubý na pokládku parkiet, odporúča sa "pieskovať "povrch brúsnym kotúčovým strojom a potom aplikovať výrobok WATstop (pozri produkt).
• Použitie produktu WATstop sa odporúča vo všetkých prípadoch, keď je potrebné upevniť povrch poteru pred položením podlahy.                                                                                                                                                                                            • Poter Diathonite Mssetto nie je vhodný na umiestnenie vykurovacích systémov so sálavým panelom. V tomto prípade môže byť poter umiestnený pod rozvody, aby sa zabránilo akejkoľvek tepelnej strate.
• Poter môže byť potiahnutý kvapalnými hydroizolačnými nátermi  bez použitia základných náterov.

UPOZORNENIE:
• Teplota prostredia a teplota podkladu musí byť medzi + 5 ° C a + 30 ° C
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa, chránený pred slnkom.
• Ak je aplikovaný na vonku, neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu, silnou hmlou alebo s relatívnou vlhkosťou nad 70%.
• Doba aplikácie je približne 30 - 40 minút, ale môže sa líšiť v závislosti od teploty a vetrania.
• Mimo to je veľmi dôležité v pravidelných intervaloch pripravovať špeciálne dilatačné škáry v poteru. Spoje musia byť vykonané dokonalé, aby sa zabránilo vzniku prasklín a trhlín v potere.
• Na pokládacom povrchu vždy udržiavajte existujúce štrukturálne (alebo dilatačné spoje) alebo existujúce spoje.
• Zaistite špeciálne spoje pokiaľ dochádza pri zmene materiálu v nosiči, v súlade s pevnými prvkami, napríklad stĺpikov, priečok, dverí a prahov, v súlade so zmenami v smere pokládky.
• Pre hydroizolačné spoje použite špeciálny prípravok Diaseal Strong (pozri produkt).
• V osobitných prípadoch (vysoké osvetlenie, vysoké zaťaženie, atď.).  Použite pozinkované kovové siete, bez ohľadu na hrúbku použitého poteru.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

 

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.sk
Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika