Hlavná navigácia
Navigácia

Na báze vody

Adhezívne prísady schopné zaručiť dokonalé ukotvenie omietok a živíc na akomkoľvek type povrchu, či už nových alebo už existujúcich.

AQUABOND
VAPOSTOP
D20
COLOR PRIMER
GRIP PRIMER
SBS BOND