Hlavní nabídka

Dialnica A1 Bologna Italia

Diaľnica A1 - Bologna - Italia

Rekonštrukcia sa uskutočnila na 6 metrovej betónovej stene na diaľnici A1, ktorá rozdeľuje južné jazdné pruhy zo severnej križovatky, cez ktorú prechádza tunel, ktorý pretína stranu kopca. Stena v CLS, a to vonkajšia stena tunela Smer juh pruh, bol veľmi hladký a "reflexný", takže sa vytvoríl vážny problém zvukovej ozveny, ktorý rušil susedné mesto Casalecchio di Reno.
Klient požiadal o preventívny zásah, aby sa predišlo možnému budúcemu súdnemu konaniu v dôsledku hluku spôsobeného plynulou dopravou, ktorá charakterizuje tento špecifický úsek diaľnice. V rozpore s tým, čo už bolo vykonané na pravom pruhu vozovky, a nebolo možné použiť samonosných protihlukových stien, v tomto prípade pre nedostatok priestoru a bezpečnosti, sme zvolili riešenie omietky pohlcujúce hluk Diathonite Acoustix.
Medzi mnohými výhodami aplikácie omietky sa jedná o najmä dve riešenia, ktoré sú v konečnom aspekte: absolútna absencia nebezpečných úlomkov v prípade nárazu vozidla a ľahká opraviteľnosť v prípade poškodenia, a to vďaka možnosti použitia zdvíhacej plošiny, ktorá môže byť spústená z hornej časti tunela, bez toho, aby sa musela zablokovať prevádzka.

Z toho dôvodu bolo prikročené k týmto riešeniam:

    Vytvorenie premosťovacieho mostíka na stene CLS s Aquabond;

    Aplikácia omietky Diathonite Acoustx v 3 vrstvách až do dosiahnutia požadovanej hrúbky 5 cm;

    Ochrana aplikácie hydrofóbnym BKK chráni omietku pred vplyvmi počasia, ale zároveň netrpí pórovitosťou, kľúčovým prvkom pre udržanie dobrej absorpčnej vlastnosti;

    Hydroizolácia spojovacej línie medzi omietkou a stenou Diathonite Acoustix v CLS, prostredníctvom aplikácie pružnej hydroizolačnej cementovej tekutine Acriflex Fybro, zosilnenej na spojoch s podkladom v Spoločnej bezpečnostnej TNT. Je potrebné, aby sa zabránilo výskytu možných infiltrácií, ktoré by mohli časom spôsobiť, že sa omietka oddelí od steny v systéme CLS.

 

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací