Hlavná navigácia
Navigácia

ULTRABIT

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Revolučná hydroizolácia zložená s elastomerných živíc a vlákien s vysokým modulom pružnosti.

Jednozložková tekutá hydroizolácia, pochôdzna, na vodnej báze, odolná voči stagnácii, formulovaná s elastomérnymi a vláknami vystuženými živicami. Produkt má vynikajúce hydroizolačné schopnosti, zostáva pružný aj pri nízkych teplotách, odoláva UV žiareniu (1680 hodín testu poveternostných vplyvov), atmosférickým vplyvom, priemyselnému a morskému prostrediu. Výrobok je vhodný na betónové strechy, terasy, balkóny, odkvapy, základové múry, vnútorné prostredie. V kombinácii so špecifickými základnými nátermi sa používa aj na hydroizoláciu hladkých alebo bridlicových bitúmenových membrán, existujúcich podláh, drevených a kovových povrchov a nenasiakavých povrchov. Po uplynutí doby schnutia je možné výrobok prekryť obkladom.

Cena s DPH na m² - 11,88 € (pri hrúbke cca 2,5 mm)

CENA s DPH za 1 l - 5,94 € (balenie 20 l)

 

VÝHODY:

Rýchla tvorba "filmu"(do 30 minút od aplikácie).
Aplikácia za studena v jednej vrstve do 3 mm
• Vynikajúca plniaca kapacita trhlín a nepravidelnosti podkladu.
• Použiteľné pri nízkych teplotách a s vysokou relatívnou vlhkosťou prostredia.
• Nevyžaduje vystuženie sieťou (mriežkou) a vytvára spojitú vrstvu bez spojov.
• Aplikuje sa na konkrétne podklady bez základného náteru.
• Možno ho nanášať na už spevnené (dláždené) povrchy v kombinácii s Grip Primerom (pozri produkt).
• Rýchla a jednoduchá aplikácia.
• Produkt certifikovaný LEED.Výrobok s certifikáciou CE (EN 1504-2).

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Pasta
Komponenty: Jednokomponentné
Odolnosť voči vymývaniu - vymytie (do +5 °C a 98% v USA): 30 minút.
Predĺženie pri pretrhnutí: 91,40%.
Pevnosť v ťahu: 0,42 MPa = N/mm².

VÝDATNOSŤ:
2,0 l/m² pri hrúbke cca 2,5 mm.

FARBA:
Čierna.

OBLASTI POUŽITIA:
ULTRABIT je navrhnutý tak, aby zabezpečil vodotesnosť pri nepravidelnom betóne, terasy, balkóny, základy. Vďaka vysokej všestrannosti a tixotropii je vhodný pre všetky horizontálne alebo vertikálne body, kde je hydroizolácia náročnejšia.
ULTRABIT sa môže aplikovať aj na povrchy, ktoré už boli dláždené v kombinácii s GRIP PRIMER (pozri produkt).
Výrobok vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie.

BALENIE:
25 l plastové vedro

SKLADOVANIE:
Výrobok uchovávajte v originálnych nádobách dokonale uzavretých v dobre vetraných priestoroch, mimo slnečného svetla a mrazu, pri teplotách od + 5 °C do + 35 °C.
Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a mať dostatočnú pevnosť. Povrch musí byť dôkladne čistý, suchý, bez olejov, mastnôt, drobivých a nesúdržných častí alebo iných materiálov, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť produktu. V prípadoch, keď je povrch ako celok drobivý, úplne ho očistite, kým nezískate dobrý podklad a obnovte lézie alebo degradované časti vhodnou maltou. Akákoľvek vlhkosť prítomná v podklade a para, ktorá sa tvorí v dôsledku tepla, môžu ovplyvniť priľnavosť aplikovaných produktov. V prípade čistenia vodou počkajte, kým podklad úplne nevyschne.
Výrobok neaplikujte na vážne poškodené povrchy.
Pred aplikáciou produktu odporúčame pokryť každý prvok, ktorý nemusí byť pokrytý ULTRABITOM. Pri použití na terasách a balkónoch musí mať podklad správny sklon pre odtok dažďovej vody.

Betón
V prípade novovybudovaného cementového podkladu musí byť tento dostatočne vyzretý.V prípade prasklín, dier alebo nepravidelných oblastí ich obnovte vhodnou cementovou maltou.
Pre lepšiu priľnavosť na hladký betón je možné na nie vlhkých podkladoch použiť GRIP PRIMER (pozri produkt).
Na vlhké podklady, aby sa predišlo tvorbe pľuzgierov alebo odlupovaniu, použite ako základný náter VAPOSTOP (pozri produkt). Ak je podklad vystavený vzlínajúcej vlhkosti, je potrebné použiť WATSTOP (pozri produkt). WATSTOP je možné použiť aj na vyplnenie malých trhlín alebo prasklín. Na hrubý betón použite základný náter VAPOSTOP.

Hladké a dlaždené povrchy
Staré dlažby sa musia pripevniť k podkladu (ak nie, odstráňte a naplňte cementovou maltou) a na povrchu sa nesmú zobrazovať stopy uvoľňujúcich látok, ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie atď.
Podlahové dlaždice by sa mali pred nanášaním hydroizolačného prostriedku ULTRABIT ošetriť základným náterom GRIP PRIMER (pozri produkt). Na vyplnenie škár medzi dlaždicami a vytvorenie dokonale rovného povrchu naneste výrobok WATSTOP. WATSTOP je potrebné použiť, aj keď je podklad vlhký alebo zasiahnutý vzlínajúcou vlhkosťou.
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dlaždíc na trhu je vhodné vykonať test na overenie dokonalosti priľnavosti produktu.

Drevo
Dôkladne očistite povrch, odstráňte prach a drobivé časti. Drevo musí byť úplne suché, dobre súdržné a rozmerovo stále. ULTRABIT sa môže aplikovať priamo na neupravené povrchy dreva alebo na panely OSB, bez potreby aplikácie základného náteru na priľnavosť.

 1.GRIP PRIMER

 2.SAFETY JOINT ROLL

 3.ULTRABIT

OŠETRENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR A SPOJOV:

Pred vykonaním hydroizolačného zásahu je potrebné v pravidelných intervaloch pripraviť vhodné dilatačné škáry. Tento typ škár rozdeľuje povrch poteru do obmedzenejších rozmerov, aby sa umožnili rôzne pohyby spôsobené zmenami podmienok prostredia a javmi spojenými s vytvrdzovaním betónu. Spoje musia byť vykonané odborným spôsobom, aby sa zabránilo výskytu infiltrácie vody. Škáry budú vyplnené polyuretánovým tmelom DIASEAL STRONG (pozri produkt). V rohu stena - podlaha sa vytvorí obvodový plášť s rovnakým produktom DIASEAL STRONG. Po úplnom zaschnutí tmelu musí byť plocha vodotesná pomocou pásky SAFETY JOINT ROLL. Kontaktné miesta s prahmi dverí a okien budú taktiež ošetrené tmelom DIASEAL STRONG.

MIEŠANIE:
ULTRABIT je jednokomponentný a pripravený na použitie. Výrobok premiešajte manuálne, kým sa nedosiahne hladká zmes bez hrudiek. Nerieďte a nikdy do výrobku nepridajte cudzie komponenty.
Doba spracovateľnosti zmesi je 45 minút.
Upozornenie: Nemiešajte ULTRABIT s miešacou vŕtačkou.

APLIKÁCIA:
Hydroizolácia zvislých stien
Aplikujte ULTRABIT v jednej vrstve s hladidlom a vytvorte hrúbku asi 2,5 - 3,0 mm. Ihneď po nanesení dokončite povrch ULTRABIT vyhladením s hladidlom. Dokončite aplikáciu s konštantnou hrúbkou na celom povrchu, aby ste vytvorili spojitú vrstvu dobre ukotvenú na podklade. Neprerušujte prácu na miestach spojenia medzi vodorovnými a zvislými plochami alebo v oblasti rohov. Po zaschnutí produktu pred zasypaním chráňte hydroizoláciu vyrobenú z ULTRABITU s PVC podkladom, aby ste predišli možnému poškodeniu spôsobenému koreňmi alebo kameňmi. 

Hydroizolácia vodorovných plôch
1. Spevnený povrch natrite podkladovým náterom GRIP PRIMER.
2. Ak je GRIP PRIMER úplne suchý, ošetrite vertikálne spoje pomocou SAFETY JOINT ROLL.
3. Aplikujte ULTRABIT v jednej vrstve pomocou hobla na vytvorenie hrúbky asi 2,5 - 3,0 mm.
4. Po vysušení produktu položte dlaždice s dobrým vodeodolným lepidlom na vonkajšie použitie.
ULTRABIT sa tiež môže aplikovať pomocou rozprašovača DS-1500 Peristaltic Sprayer, priemer trysky 6 mm, trubice dlhej 7,5 s priemerom 25 mm.

 1.VAPOSTOP

 2.SAFETY JOINT ROLL

 3.ULTRABIT

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 40% sa produkt úplne vysuší za 4 hodiny.
• Výrobok odoláva povrchovým bieliacim a zmršťujúcim javom spôsobeným vysokou relatívnou vlhkosťou, hmlou a rosou po 30 minútach od aplikácie.
• Ak sa aplikuje vo vysokých hrúbkach, môže vyschnúť na povrchu, ale hlbšie dozrieva.
• Doby schnutia sú ovplyvnené relatívnou vlhkosťou a teplotou a môžu sa značne meniť.
• Chráňte výrobok pred kontaktom s vodou, kým nie je úplne suchý.
• Po vysušení musí byť Ultrabit vždy pokrytý dlaždicami.

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte pri teplote okolia a podkladu pod + 5 °C a nad + 35 °C.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v najchladnejších hodinách dňa.
• Neaplikujte s bezprostredným nebezpečenstvom dažďa alebo mrazu.
• Aplikujte výrobok na úplne suché povrchy.
• Je veľmi dôležité v pravidelných intervaloch vytvárať špeciálne dilatačné škáry v poteru. Spoje musia byť urobené tak, aby nedochádzalo k infiltrácii vody.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Vždy používajte osobné ochranné prostriedky pri manipulácii a dodržiavajte bezpečnostné predpisy.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumenty


Foto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací