Hlavná navigácia
Navigácia

ACRIFLEX PRO

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Hydroizolácia ACRIFLEX PRO - riešenie viacerých problémov.

Acriflex Pro je akrylový produkt zložený z najnovšej generácie elastomérnych živíc a nanotechnologických plnív; formulácia, ktorá umožňuje produktu zachovať si svoje výkonnostné charakteristiky a pružnosť aj pri nízkych teplotách. ACRIFLEX PRO je pripravený na použitie, použiteľný s airless strojom a má zvláštnu vlastnosť, pretože je vhodný na zapuzdrenie azbestocementu (eternitu) v súlade s platnými predpismi.

Cena s DPH na m² - 12,75 € (pri predpokladanej spotrebe 1 kg/m²)

CENA s DPH za 1 kg - 6,38 € (balenie 20 kg)


VÝHODY:

 • Formulovaná s akrylovými polymérmi, ktoré kombinujú vysokú odolnosť voči vode s vynikajúcim mechanickým výkonom.
 • Flexibilná pri nízkych teplotách až do -25 °C.
 • Dlaždice je možné lepiť priamo na ACRIFLEX PRO, v súlade s EN 14891.
 • Výrobok je certifikovaný ETAG005.
 • Poskytuje hydroizoláciu s minimálnymi hrúbkami.
 • Môže byť ponechaná bez pokrytia a je pochôdzna.
 • Vytvára súvislú vrstvu bez škár a prispôsobí sa aj zložitým geometrickým podkladom.
 • Odolná voči UV žiareniu, atmosférickým vplyvom, priemyselnému prostrediu a prímorským oblastiam.
 • Vynikajúca konsolidácia a schopnosť prichytenia azbestových vlákien.
 • Počas fázy sanácie je možné vo vnútri budovy vykonávať bežné činnosti.
 • Pripravená na použitie, jednoduchá a rýchla aplikácia.
 • Produkt bez rozpúšťadiel.

OBLASTI POUŽITIA:
ACRIFLEX PRO je vhodný na hydroizoláciu plochých alebo šikmých betónových prístreškov, striech, terás, balkónov, oplechovaní, odkvapov, ríms, komínov, základových stien, vláknitých cementových dosiek a tiež pre vnútorné prostredie, ako sú kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne a vlhké priestory. Výrobok je vhodný aj na hydroizoláciu a obnovu hladkých bitúmenových alebo škridľových fólií v kombinácii so základným náterom SBS-BOND v závislosti od stavu samotnej fólie. ACRIFLEX PRO je možné aplikovať na existujúce podlahy alebo kovové povrchy v kombinácii s produktom GRIP PRIMER. ACRIFLEX PRO je vhodný aj na hydroizoláciu drevených povrchov a na zapuzdrenie azbestu podľa čl. 2 D.M. 20.08.1999 a s.m.i. a UNI 10686.

Konkrétne na zapuzdrenie:

 •  typ A - vonkajší;
 •  typ B - viditeľné pre vnútorné použitie;
 •  typ C - nie je viditeľný.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Kvapalina
Komponenty: Jednosložková
Predĺženie pri pretrhnutí: 200%.
Odolnosť voči zaťaženiu: 1,5 N / mm²
Priľnavosť na betóne: 0,5 N/mm²
Test odolnosti proti poveternostným vplyvom: 1680 hodín.

VÝDATNOSŤ:
2,0 kg/m² v 2 vrstvách, ak sa použije ako hydroizolácia.

1,0 kg/m² v 2 vrstvách na zapuzdrenie azbestu.

FARBA:
Biela, šedá

BALENIE:
20 kg plastové vedro.

SKLADOVANIE:
Výrobok musí byť skladovaný v originálnych nádobách dobre uzavretých, na dobre vetraných miestach, mimo dosahu slnečného žiarenia, vody a mrazu pri teplote medzi +5 °C a + 35 °C.
Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a mať dostatočnú pevnosť. Povrch musí byť dôkladne očistený, suchý, zbavený olejov, tukov, krehkých a nesúdržných častí alebo iných materiálov, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť produktu. V prípadoch, keď je povrch vo všeobecnosti drobivý, musí sa úplne vyčistiť, kým sa nezíska pevný podklad a poškodenia alebo poškodené časti sa neobnovia vhodnou maltou. Akákoľvek vlhkosť prítomná v podklade a para produkovaná teplom môžu ovplyvniť priľnavosť aplikovaných produktov. V prípade hydročistenia počkajte na úplné vysušenie podkladu. Ak sa použije na terasách a balkónoch, podklad musí mať správny sklon na odtok dažďovej vody.

Betón
V prípade novovybudovaného betónového podkladu, tento musí byť dostatočne vyzretý. Ak dôjde k prerazeniu, diere alebo nepravidelnosti, obnovte ju vhodnou cementovou maltou. Pre lepšiu priľnavosť k hladkému, nenavlhčenému betónu sa odporúča použiť penetračný náter GRIP PRIMER. Na vlhké podklady použite ako základný náter VAPOSTOP (pozri produkt), aby ste sa vyhli tvorbe pľuzgierov alebo odlupovaniu. Ak je podklad vystavený vzlínajúcej vlhkosti, je potrebné použiť WATSTOP (pozri produkt). WATSTOP je možné použiť aj na vyplnenie malých trhlín. Na drsný betón použite ako základný náter VAPOSTOP.

Hladké alebo obložené (dlaždené) povrchy
Uistite sa, že dlaždice sú dobre pripevnené k podkladu, inak ich odstráňte a obnovte vhodnou cementovou maltou. Obkladaný povrch nesmie obsahovať stopy uvoľňujúcich sa látok, ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie atď. Po dôkladnom vyčistení podkladu je potrebné povrch ošetriť penetračným náterom GRIP PRIMER. Na vyplnenie škár medzi dlaždicami a vytvorenie dokonale vyrovnaného povrchu naneste WATSTOP . WATSTOP by sa mal použiť aj vtedy, ak je podklad vlhký alebo ovplyvnený stúpajúcou vlhkosťou. Vzhľadom na široký sortiment dlaždíc na trhu sa odporúča vykonať test na overenie perfektnej priľnavosti systému.

Asfaltová membrána
Overte, či bola membrána aplikovaná aspoň 6 mesiacov predtým, aby sa predišlo oddeleniu spôsobenému uvoľňovaním olejov. Uistite sa, že sú prekrytia dobre pripevnené, v prípade odchýlok ich posilnite horúcimi systémami. Obnovte všetky rezy alebo diery, ak sú prítomné. Opatrne vyčistite podklad odstránením všetkých farieb alebo ochranných vrstiev, ktoré nie sú dobre priľnuté. Osadenie špeciálnych vetracích komínov navrhnite vhodne rozmiestnené na membráne, podľa vlhkosti pozadia. Tento krok je nevyhnutný vždy, keď je prítomný veľmi savý podklad zadržujúci vlhkosť, ako je poter odľahčený polystyrénom alebo expandovanou hlinkou. Potrubie je potrebné napenetrovať produktom SBS-BOND (pozri produkt). V prípade poškodenej membrány ju po napenetrovaní povrchu obnovte sendvičovým systémom (ACRIFLEX PRO + POLITES TNT + ACRIFLEX PRO). Sendvičový systém sa použije na prepadoch a miestach, kde je membrána najviac namáhaná.

Kov
Dôkladne očistite povrch, odstráňte nečistoty a všetky farby, ktoré nie sú dobre priľnuté. Predtým, ako budete pokračovať v aplikácii ACRIFLEX PRO, naneste na kovové povrchy základný náter GRIP PRIMER . Ak je kovový povrch natretý, odporúča sa vykonať test na overenie perfektnej priľnavosti systému.

Drevo
Opatrne povrch vyčistite odstránením prachu, drobivých a oddeliteľných častí. Drevo musí byť úplne suché, dobre odolné a stabilné.
Na neupravených povrchoch dreva je možné aplikovať priamo ACRIFLEX PRO. Vo všetkých ostatných prípadoch vykonajte predbežný test na overenie adhézie.
Na doskách, lištách alebo podperách s vysokým počtom spojov vystužte ACRIFLEX PRO sendvičovým systémom (ACRIFLEX PRO + POLITES TNT + ACRIFLEX PRO).

Ošetrenie spojov
Pred nanášaním hydroizolačného prípravku ACRIFLEX PRO je potrebné ošetriť dilatačné, riadiace alebo izolačné spoje.
Spoje musia byť vyplnené polyuretánovým tesniacim tmelom DIASEAL STRONG (viď produkt). V rohu od podlahy k stene sa vytvorí obvodový plášť s rovnakým produktom DIASEAL STRONG. Po úplnom vysušení tesniacého materiálu musia byť spojovacie body (armatúry) vodotesné pomocou pásky SAFETY JOINT ROLL (pozri produkt), impregnované ACRIFLEX PRO, aplikované štetcom, ktorý vytvára efekt vane. Pomocou tmelu DIASEAL STRONG ošetrite aj spoje s kontaktom s dverami alebo oknami.

MIEŠANIE:
ACRIFLEX PRO je pripravený na použitie. Pred aplikáciou sa odporúča premiešať, aby bol produkt homogénny. V extrémne horúcom počasí je možné pridať 5% čistej vody a pokračovať v miešaní. Do produktu nepridávajte iné látky.

APLIKÁCIA:
1. Počkajte na úplné vysušenie použitého základného náteru a potom naneste prvú vrstvu ACRIFLEX PRO valčekom, hladkou oceľovou stierkou, rozprašovačom alebo štetcom.
2. Po zaschnutí prvej vrstvy naneste druhú, aby ste prekryli povrch. V prípade dažďa na produkt, ktorý nie je dokonale suchý, dôkladne skontrolujte vhodnosť pre ďalší náter.
3. Pokračujte v aplikácii v po sebe nasledujúcich vrstvách, kým sa nedosiahne očakávaný výťažok a minimálna celková hrúbka 1,5 mm, čím je zaistená hydroizolácia.

4. Po zaschnutí môže byť ACRIFLEX PRO pokrytý dlaždicami. Pripevnite dlaždice k ACRIFLEX PRO pomocou cementového lepidla triedy C2 alebo lepidla vyššej triedy so zlepšeným výkonom. Pred položením dlažby počkajte cca 48 hodín (pri 23 ºC a 50 % relatívnej vlhkosti).

Azbestový enkapsulačný systém

Všetky operácie cyklu zapuzdrenia sa musia vykonávať v súlade s platnými predpismi.

 1. Na impregnáciu povrchu naneste náter SBS-BOND valčekom alebo rozprašovačom.
 2. Po úplnom zaschnutí základného náteru naneste prvú vrstvu ACRIFLEX PRO valčekom, rozprašovačom alebo štetcom. V prípade dažďa si pred prechodom na ďalšiu vrstvu overte účinné vyschnutie produktu.
 3. Naneste druhú vrstvu rovnakým spôsobom, pričom vrstvy prekrížte a dávajte pozor, aby ste úplne pokryli celý povrch. Aby ste zabezpečili úplné pokrytie podkladu, naneste dve vrstvy kontrastných farieb.
 • V závislosti od typu zásahu sa musia dosiahnuť hrúbky požadované platnou legislatívou:
 • - Typ A – priemerná celková hrúbka = 0,3 mm; minimálna hrúbka = 0,25 mm.
 • - Typ B – priemerná celková hrúbka = 0,25 mm; minimálna hrúbka = 0,20 mm.
 • - Typ C – priemerná celková hrúbka = 0,20 mm; minimálna hrúbka = 0,20 mm.

DOBA SCHNUTIA:
Pri teplote 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti sa produkt vysuší približne za 4 hodiny.
• Čas sušenia je ovplyvnený teplotou a relatívnou vlhkosťou prostredia a môže sa výrazne zmeniť.
• Ak sa aplikuje vo väčšej hrúbke, ako je očakávaná, môže sa výrazne zvýšiť doba sušenia.
Po zaschnutí môže byť ACRIFLEX PRO ponechaný odkrytý, môže byť pokrytý dlaždicami alebo jeho povrch môže byť pokrytý náterom FLOORGUM PAINT (pozri produkt).

UPOZORNENIE:
• Neaplikujte s teplotami okolia alebo teplotou podkladu nižšou ako + 5 °C a vyššou ako + 35 °C.
• Neaplikujte s bezprostrednou hrozbou dažďa alebo mrazu.
• Chráňte výrobok pred dažďom, kým nie je suchý na dotyk.
• Počas letnej sezóny aplikujte produkt v chladnejších denných hodinách.
• Je veľmi dôležité, aby sa na potere  vytvorili pravidelné dilatačné spoje, aby sa zabránilo infiltrácii vody.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.

BEZPEČNOSŤ:
Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné predpisy a vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú masku.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumentyPotrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací