Hlavná navigácia
Navigácia

VAPOSHIELD

HYDROIZOLAČNÁ EPOXIDOVÁ CEMENTOVÁ IZOLÁCIA

Trojzložková hydroizolácia s vysokou odolnosťou proti pozitívnym a negatívnym tlakom, ktorá sa používa na hydroizoláciu bazénov, na výstavbu priemyselných podláh, do podkladových poterov, mikrocementových systémov Decorkrete a ako základný náter na aplikáciu Decork na vodorovných a vertikálnych povrchov. Výrobok pozostáva zo špeciálnej epoxidovej živice (časť A), katalyzátora (časť B) a špeciálneho cementu (časť C).

CENA s DPH za 1 kg - 12,25 € (balenie 10 kg)

 

 VÝHODY:
• Výborná odolnosť proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku.
• Vhodné pre epoxidové, polyuretánové a mikrocementové systémy.
• Ideálny pre mokré betónové podlahy.
• Vhodné pre podlahy bez parozábrany, pred pokladaním Diasenových živicových náterov.
• Vynikajúce konsolidačné a plniace vlastnosti.
• Produkt bez rozpúšťadiel.
• V mnohých aplikáciách je všestranný.

OBLASTI POUŽITIA:
Výrobok vhodný na použitie ako:
• parotesná bariéra na vlhkých alebo poteroch v kontakte so zemou;
• výplň na dlaždicových plochách;
• hydroizolácia bazénov;
• parozábrana pri aplikácii Decork na podlahe;
• parozábrana v mikrocementových systémoch Decorkrete.
Po zrelosti môže byť Vaposhield potiahnutý povlakom z epoxidového, polyuretánového mikrocementu alebo Decork a Decorkrete.
Nepoužívajte Vaposhield s akrylovými výrobkami. Výrobok vhodný pre interiér aj exteriér.

CHARAKTERISTIKA:

Vzhľad: Tekutý
Komponenty: trojzložkové (A + B + C)
Doba spracovateľnosti: 5 hodín.
Priľnavosť na cementových podkladoch: 1,75 N / mm2.
Dekork priľnavosť na Vaposhield: 1,50 N / mm2.
Epokoat priľnavosť pri spojoch na Vaposhield: 2,00 N / mm2.
Odolnosť voči soli: dobrý.
Odolnosť voči silným základom: dobrý.

VÝDATNOSŤ:

1,4 kg / m2 ako parotesná bariéra s obsahom vlhkosti substrátu <4%;
2,0 kg / m2 ako hydroizolačná a parozábrana s obsahom vlhkosti v substráte medzi 4% a 8%.
Obsah vlhkosti podkladu musí byť udržiavaný pod hodnotami, ktoré sú uvedené počas aplikácie a sušenia produktu.

FARBA:

Šedý piesok

 

BALENIE:

Každá nádoba obsahuje tri komponenty (A + B + C), ktoré sú už dávkované, a ktoré sa majú zmiešať.
10 kg plastové vedrá.
Palety: - 48 ks vedier s hmotnosťou 10 kg (celkom 480 kg).

SKALDOVANIE:

Výrobok musí byť skladovaný v originálnych nádobách dokonale uzavretých, v dobre vetraných priestoroch, mimo slnečného svetla, vody a mrazu pri teplotách + 5 ° C až + 35 ° C. Doba skladovania 12 mesiacov.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť úplne vytvrdený a dostatočne pevný. V opačnom prípade je nutné opraviť cementovou maltou. Povrch musí byť dôkladne čistý, dobre pevný, bez uvoľnených a nekonzistentných častí a snažiť sa vytvoriť čo možno najhladší a funkčný podklad.

Betón

V prípade nového cementového podkladu musí byť tento podklad dostatočne vyzretý a príslušne ustálený.
V prítomnosti veľkých priehlbín a prasklín zabezpečte obnovu špecifickou cementovou maltou.
Malé trhliny je možné vyplniť pomocou Vaposhield.
Pre lepšiu priľnavosť na hladký, nemokrý betón odporúčame použiť Grip Primer (viď technický list).

Dlažba ,obklady

Staršie dlažby, obklady by mali byť pevne pripevnené k podkladu (ak nie, odstráňte a opravte cementovou maltou) a na povrchu nesmú byť žiadne stopy uvoľňujúcich látok, ako sú tuky, vosky, oleje, chemikálie atď.
Povrch dlaždíc naneste pomocou Grip Primer (pozri technický list) pred použitím Vaposhield.
Spoje je možné vyplniť pomocou Vaposhield aplikované s oceľovou alebo pogumovanou murárskou stierkou. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dlaždíc na trhu sa odporúča vykonať test na overenie perfektnej priľnavosti systému.

Priemyselné podlahy
V prípade nového cementového podkladu musí byť tento podklad dostatočne vyzretý a príslušne stály.
Za prítomnosti veľkých priehlbín, trhlín alebo oddelení zabezpečte obnovu špecifickou cementovou maltou.
Pre lepšiu priľnavosť na hladký, nemokrý betón odporúčame použiť Grip Primer (viď technický list).
Ak je to nevyhnutné, na extrémne hladkých podkladoch sa musí príprava podkladu vykonať pomocou abrazivácie s jemným povrchom alebo strojmi vybavenými diamantovými nástrojmi, následovaný dokonalým vysátím alebo umytím mycím strojom.

Ošetrenie spojov, škár a trhlín
Pred nanášaním hydroizolačného prostriedku je potrebné ošetriť dilatačné, riadiace alebo izolačné spoje. Spoje musia byť vyplnené polyuretánovým tesniacim prostriedkom Diaseal Strong (pozri technický list). Po úplnom vysušení tesniaceho spoja musia byť spoje vodotesné so sieťkou Polites TNT (viď technický list), rozrezané na pásy o šírke 10 - 15 cm a impregnované Vaposhieldom aplikovaným štetcom.
V rohu od steny k podlahe sa vytvorí obvodový plášť s rovnakým produktom Diaseal Strong. Po úplnom vysušení tesniaceho prípravku budú kovové spoje vodotesné pomocou sieťky Polites TNT (pozri technický list) s použitím rovnakých postupov, ktoré sú opísané pre spoje, čím sa vytvorí efekt vane.
Pomocou silného tmelu Diaseal sa bude postupovať aj s kontaktmi spojov s dverami a oknami.

MIEŠANIE:
1. Otvorte epoxidovú maltu (časť A) a nalejte ju do väčšieho vedra.
2. Otvorte cement (časť C), pomaly nalejte do vedra a premiešajte.
3. Otvorte katalyzátor (časť B), vylejte ho do vedra a perfektne premiešajte tri zložky (A + B + C) z Vaposhield, kým sa nedosiahne homogénna zmes. Použite profesionálny miešač.
4. Neriedte, ak sa aplikuje pomocou stierky. Pri aplikácii pomocou valčeka pridajte 5% vody.
5. Nevdychujte počas miešania. Vaposhield spôsobuje exotermickú reakciu. Pridanie väčšieho množstva vody by mohlo ohroziť účinnosť výrobku. Do zmesi nikdy nepridávajte cudzie komponenty.

APLIKÁCIA:
1. Počkajte na úplné vysušenie použitého základného náteru.
2. Aplikujte Vaposhield vo dvoch alebo viacerých vrstvách s válčekom s krátkym vlasom alebo stierkou, nechajte výrobok dobre vniknúť do podkladu a zabezpečte úplné pokrytie povrchu. V prípade dažďa na výrobok, ktorý nie je dokonale vytvrdený, starostlivo skontrolujte vhodnosť na následné pokrytie.
3. Použite ďalšiu vrstvu na dokončenie  základnej vrstvy. Pokračujte, kým nedosiahnete očakávaný výsledok. Počas aplikácie sa odporúča prekrývať vrstvy.
4. Všetky nasledujúce vrstvy (epoxidové a polyuretánové povlaky, Decork, Decorkrete atď.) musia byť aplikované do 48 hodín od ukončenia aplikácie.
5. Neaplikujte akrylátové nátery na povrch výrobku Vaposhield.

DOBA SCHNUTIA:

Pri teplote 23 ° C a relatívnej vlhkosti 50% sa produkt úplne vysuší za 24 hodín.
• Doba schnutia je ovplyvnená relatívnou vlhkosťou prostredia a teplotou a môže sa tiež líšiť.
• Ak sa aplikuje v množstvách vyšších, než je očakávané, môže sa výrazne zvýšiť doba sušenia.
Po vyzretí Vaposhield môže byť pokrytý epoxidovými úpravami (Epokoat line), polyuretánom, Decorkom alebo Decorkrete.

UPOZORNENIE:

  • Neaplikujte pri teplote okolia a podkladu pod + 5 ° C a nad + 35 ° C.
    • Počas letnej sezóny aplikujte produkt počas chladnejších hodín dňa, chránený pred slnkom.
    • Pri vonkajšom používaní nepoužívajte produkt počas najhorúcejších hodín, v prípade hmly alebo relatívnej vlhkosti nad 70%. • Chráňte produkt pred dažďom, kým nie je úplne suchý.
    • Je veľmi dôležité aby boli v potere v pravidelných intervaloch vytvorené špeciálne dilatačné škáry. Spoje musia byť  dokonalé urobené. Zodpovednosťou projektanta bude vyhodnotiť veľkosť komplexu  a  vytvorenia spojov podľa podmienok podkladu.
    • Pred aplikáciou produktu odporúčame zakryť každý prvok, ktorý nemá byť pokrytý Vaposhieldom.

ČISTENIE:
Použité zariadenie sa musí pred vytvrdnutím produktu umyť vodou.


BEZPEČNOSŤ:
Vždy používajte osobné ochranné prostriedky pri manipulácii a dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

1. Hydroizolačný Vaposhield

2.Decork

3.Aquafloor Eco

Decork bol vybraný ako povrchová úprava stien a dlážkových krytín na keramických obkladoch v obchodnej kancelárii v chorvátskom Záhrebe. Korková povrchová úprava sa nanášala na predtým ošetrené plochy pomocou Vaposhield a po vyschnutí bola prebrúsená a potiahnutá priehľadnou polyuretánovou penou Aquafloor Eco-protected.

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.


Objednávať môžete e-mailom na obchod@stavebnyraj.sk alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.stavebnyraj.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.skDokumentyPotrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika